Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Τελικοί πίκανες εισακτέων στην σχολή προπονητών Α' επιπέδου 2023

Η Επιτροπή Διοίκηση της Σχολής, μετά από συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 13η Σεπτεμβρίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:


α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες» και τα άρθρα 6 & 8 «Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αντίστοιχα, της υπ’αρ ΥΠΠΟΑ/604608/06-12-2022 Απόφασης Ίδρυσης της Σχολής και της υπ’αρ ΥΠΠΟΑ/126890/16-03-2023 Απόφασης Τροποποίησης αυτής.
β) Το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα,
γ) Τον έλεγχο των ενστάσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων σπουδαστών στη Σχολή, ως εξής:

 

Τελικοί πίκανες εισακτέων και μη

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr