Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/3/2024 στην Θεσσαλονίκη

Το Δ.Σ. της Αθλητικής Ομοσπονδίας TAEKWON-DO Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) κατόπιν απόφασής του, στην υπό αριθμό 36/19-12-2023 συνεδρίασή του, που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας και το άρθρο 58 του Ν. 4761/2020 προσκαλεί τα σωματεία-μέλη με δικαίωμα ψήφου της Α.Ο.Τ.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 16:30 στα γραφεία της Α.Ο.Τ.Ε., Ρόδου 15, Πάρκο Ρόδων, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 672006.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
  2. ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
  3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
  4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
  5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.
  6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ.  30-3-2024

 Σωματεία με δικαίωμα ψήφου για την Τακτική ΓΣ 30-3-2024

Δήλωση αντιπροσώπου και υπεύθυνη δήλωση - Τακτική ΓΣ 30-3-2024

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr