Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 30-4-2022

Σας αποστέλλουμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 30/4/2022 σύμφωνα με τον ν. 4761/2020 και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

ΑΟΤΕ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 30-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ 30-4-2022

Σωματεία με δικαίωμα ψήφου για την Τακτική ΓΣ 30-4-2022

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr