Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 2-11-2019

Σας υπενθυμίζουμε ότι όσα σωματεία έχουν δηλώσει εκπρόσωπο μέσα στο έτος 2019, δεν χρειάζεται να στείλουν ξανά γνωστοποίηση, μόνο σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε αλλαγή εκπροσώπου. Από την γραμματεία της Α.Ο.Τ.Ε.

Σωματεία με δικαίωμα ψήφου για την Έκτακτη ΓΣ 2-11-2019Σωματεία με δικαίωμα ψήφου για την Έκτακτη ΓΣ 2-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ   2-11-2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 2-11-2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 2019-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 2-11-2019ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 2019-ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ 2-11-2019

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr