Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

ON-LINE INTERNATIONAL INSTRUCTOR COURSE WITH GM HWANG HO YONG

Dear Grand Masters,  Instructor Course Conductors,
 
 
I  hope that you remain safe and well during these challenging times due to COVID-19.
 
I invite you to the online International Instructor course on March 20-21, 2021 marking the 55th anniversary of ITF.
 
I would  like to unify the contents and methods of the instructor course.
 
During the past period, there has been a bias in some regions and countries to conduct technical seminars in dojos without providing theoretical training for instructors.
 
We hope that once you pass this course, you have an accurate perception of the instructor course.
ZOOM and YouTube are provided free of charge by the organizers of the instructor course of the Czech Taekwon-do Association.
You can choose according to your needs.
 
Thank you in advance for taking my invitation sincerely.
 

Yours in Taekwon-do

GM. Prof. Hwang Ho Yong
ITF Senior Vice-president
Chairman of ITF Technical and Education Standing Committee

 

2021-iic-czechia-info

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr