Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Έναρξη αιτήσεων για Σχολή Προπονητών TAEKWON-DO ITF 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων για την Σχολή Προπονητών TAEKWON-DO ITF 2018-2019, από 11 Οκτωβρίου έως 26 Οκτωβρίου 2018.

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα.

Οδηγίες - Σχολή Προπονητών 2018Οδηγίες - Σχολή Προπονητών 2018

Αίτηση - Σχολή Προπονητών 2018Αίτηση - Σχολή Προπονητών 2018

Υπεύθυνη Δήλωση - Σχολή Προπονητών 2018Υπεύθυνη Δήλωση - Σχολή Προπονητών 2018

Αίτηση Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας - Σχολή Προπονητών 2018Αίτηση Βεβαίωσης Αθλητικής Εμπειρίας - Σχολή Προπονητών 2018

Ιατρική Βεβαίωση - Σχολή Προπονητών 2018Ιατρική Βεβαίωση - Σχολή Προπονητών 2018

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος

Ρόδου 15 Πάρκο Ρόδων (Πρώην πλατεία τερψιθέας) Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης Τ.Κ 56430

Τηλ: 2310672006

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999

Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr