Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-Do ITF Ε/Ν 2019

Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος (Α.Ο.Τ.Ε) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAE KWON-DO I.T.F. Εφήβων-Νεανίδων ηλικίας 14-15 ετών και Εφήβων-Νεανίδων ηλικίας 16-17 ετών. Το πρωτάθλημα θα λάβει χώρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, νομού Αττικής, στις 08-09-10 Φεβρουαρίου 2019.

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα.

Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 2019Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 2019

Δήλωση Συμμετοχής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 14-15 ετών 2019Δήλωση Συμμετοχής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 14-15 ετών 2019

Δήλωση Συμμετοχής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 16-17 ετών 2019Δήλωση Συμμετοχής Πανελληνίου Πρωταθλήματος Taekwon-do ITF Ε/Ν 16-17 ετών 2019

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999
Επικοινωνία για θέματα GDPR: dpo@aote.gr